5S – Standardisert opprydding

Hva er 5S?

5S er filosofien på en effektiv arbeidsplassorganisasjon og standardiserte arbeidsprosedyrer. 5S reduserer avfalls og ikke-verdiskapende aktiviteter, forenkler arbeidsmiljøet og forbedrer i mellomtiden kvalitetseffektivitet og sikkerhet.

Navnet 5S er basert på de japanske ordene;

Seiri – Sortere
Seiton – Systematisere
Seisō – Skinne
seiketsu – Standardisere
shitsuke.- Sikre

Hvorfor funker det?
5S er en metode for å organisere rengjøring, utvikling og opprettholde et produktivt arbeidsmiljø.
Det vil si at prosessen ment til å rydde opp i vanlige arbeidsplassproblemer som:
-Områder hvor deler og verktøy flyter
-Unødvendige gjenstander som er stablet mellom arbeidstakere
-Overflødige gjenstander og maskiner som gjør det vanskelig å forbedre prosessflyten
-Vanskelig å finne nødvendig utstyr som verktøy
-Usikkert arbeidsmiljø
-Oppgaver og prosesser bruker forskjellige tider og er uforutsigbare

Er det vanskelig å komme i gang med?
Nei, i grunn er det veldig enkelt å komme i gang med. Du trenger ikke kunne alt om 5S eller lage store slagplaner for å starte. Bruk PDCA metoden og fokuser på de 3 første S, og når du behersker dem så går du videre til de 2 siste S

Slik kommer du i gang
Først må du forstå hva du skal gjøre på de forskjellige punktene. Så fokuser å mindre områder slik at man lærer seg prosessen godt.

Sortere – Fjerne unødvendige ting
Det første trinnet fokuserer på å eliminere unødvendige gjenstander/verktøy fra arbeidsplassen. Begynn med å fjerne alt verktøy og utstyr som ikke har blitt brukt de siste 3 månedene. Sett alt utstyret på en karanteneplass og jobb slik en periode, hent tilbake verktøy ved behov. Etter hvert vil det bare ligge unødvendig utstyr igjen på karanteneplassen som du kan fjerne fra området.

Systematisere – Organisere arbeidsområdet
Dette trinnet er basert på å finne effektive lagringsmetoder. Du må vurdere antall nødvendige verktøy, utstyr og plasseringen av disse elementene. Plasser utstyret slikt at man ikke trenger å gå unødvendig mye frem og tilbake. Bare tenk på tiden du sparer løpet av dagen når alt ligger til rette når man trenger det.

5s skap

Skinne – Hold området ryddig
Når du har fjernet søppel, rot og har kun nødvendige ting så er du klar til å ta det neste trinnet: Rengjør arbeidsområdet. Daglig oppfølging er en nødvendighet for at denne aktiviteten skal opprettholde forbedringen. Dette vil skape eierskap og bygge stolthet hos arbeidstakerne med at de har et rent og ryddig arbeidsområde.

Standardisere – Få standardisert endringene
Når de tre første trinnene i 5S er implementert, må det legges vekt på å standardisere den beste praksisen i arbeidsområdet. Gi ansatte muligheter til å delta aktivt i utviklingen av disse standardene.

Sikre – Pass på at de nye standardene blir
Dette er den vanskeligste delen av 5S å implementere. Det er vanskelig å endre menneskelig natur. Folk vil ofte gå tilbake til de gamle måtene å gjøre ting på. Sikre fokuserer på å definere en ny tankegang og en standard i arbeidsorganisasjon.

Resultat
Fullt implementerte 5S system vil ha en positiv effekt på alle. Folk vil føle seg bedre om sitt arbeidssted og arbeidet de gjør. Fordelene er uendelige. Du vil ha forbedret sikkerhet, forbedret moral, forbedret produktivitet og forbedret vedlikehold.