Kaizen – Kontinuerlig forbedring

Hva er Kaizen?

Er det Japanske ordet for kontinuerlig forbedring. Det er en strategi hvor ansatte på alle nivåer i et selskapet jobber sammen proaktiv for å oppnå regelmessige, trinnvise forbedringer i produksjonsprosessen.kontinuerlig forbedring

Hvorfor funker det?
Det vil gi en kultur med kontinuerlig forbedring der alle ansatte er aktivt engasjert i å forbedre selskapet. Denne kulturen blir oppmuntret ved å organisere «events» fokusert på å forbedre bestemte områder av selskapet.

Er det vanskelig å komme i gang med?
Først må du forstå de 2 delene Kaizen består av

1. Som en handlingsplan handler Kaizen om å organisere aktiviteter med fokus på å forbedre bestemte områder i selskapet. Disse aktivitetene er involvert av medarbeidere på alle nivåer. Særlig viktig å involvere de på «gulvet»
2. Som en filosofi handler Kaizen om å bygge en kultur der alle ansatte er aktivt engasjert i å foreslå og gjennomføre forbedringer til selskapet.

Slik kommer du i gang
Typisk prosess på kontinuerlig forbedrings aktivitet er:

– Angi målet med nødvendig informasjon
– Gå igjennom nåværende tilstand og utvikle en for forbedringer
– Fullfør forbedringene
– Gjennomgå resultater og rett på det som ikke funket
– Rapporter resultater og se om det er noe mer man bør tenke på

Slik måte å arbeidet på er mest forbundet med PDCA oppsettet