PDCA – Plan Do Check Act

Hva er PDCA?

PDCA står for Plan Do Check Act eller Plan Do Check Adjust og blir brukt som en del av bedrifter sin CIP filosofi, for å løse problemer og skape kontinuerlig forbedringsprosesser i arbeidet eller produktene. 

Hele konseptet bak PDCA filosofien er bygget på den vitenskapelige metoden, som er en del av teknikker for å undersøke fenomener, tilegne seg ny kunnskap, eller korrigere og integrere forkunnskaper. Det var Edwards Deming som gjorde PDCA populært gjennom den morderne kvalitetskontrollen.

Hvorfor funker det?

Det finnes flere metoder for bruk av PDCA filosofien, og den mest kjente av dem er nok Toyota sin versjon. Toyota og andre LEAN bedrifter bruker PDCA for å engasjere og motivere arbeidsstokken sin for å stille sterkere i et svært konkurranseutsatt marked.

Når du gir ansatte eierforhold til sitt arbeid vil de jobbe for levere bedre kvalitet. Det er ansvarsfølelsen hos dem som blir aktivisert, og PDCA oppsettet utnytter dette. De som til daglig er oppi arbeidet vil ha et unikt syn på hvor enkelt problemer kan løses. Hvis ledelse skal ha 100% styring vil de blande inn masse folk og gjøre hele prosessen lite effektivt.

Gir du operatøren eller medarbeideren tilliten og muligheten til å kunne gjøre tiltak selv, så vises det som oftest igjen på KPI’en som en positiv trend både i kvalitet, effektivitet og kostnad. Bilde under illustrerer hvordan bruken av PDCA oppsettet vil gi dere kontinuerlig forbedringer

Er det vanskelig å komme i gang med?

PDCA er en forenkling av A3 / LEAN oppsettet, noe som gjør at det svært enkelt å komme i gang med. Du trenger ikke noe mer opplæring enn informasjonen du får her, da du lærer mens du gjør det. Bare bruk PDCA oppsettet for å komme i gang med den kontinuerlige forbedringen hos dere slik:

1. Lag raskt et oppsett i Excel
2. Bruk det mot «enkle» problem
3. Se resultatet

Slik kommer du i gang

For å kunne bruke PDCA skjemaer må du forstå hva de forskjellige bokstavene betyr.

Plan: Det er her du definerer hva som er problemet. Etter problemet er blitt definert lager du en plan for hvordan du skal håndtere problemet

Do: Nå følger du planen som er satt opp til å fikse problemet

Check: På dette punktet skal du analysere resultatet av planen. Ga forbedringen forventet resultat?

Act: Ga forbedringen forventet resultat? Hvis ja så sett det opp som ny standard. Hvis det ikke ga resultatet du var ute etter så repetere du PDCA’en til problemet er løst.

Eksempel på en enkel metode å gjøre det på:

pdca

Lær mer om å kvalitetssikre og effektivisere arbeidsplassen

Når du begynner å ser gevinsten og behersker bruken av PDCA-skjemaer ved din arbeidsplass, så kan du bygge på kompetanse med A3 problemløsning. Det er en mer avansert variant av PDCA som bør brukes opp mot mer kompliserte problemer.