EPL – Ettpunkts Leksjon

Ettpunkts leksjon også kalt OPL – One Point Lesson
Ettpunkts leksjon er et kort opplæringsdokument på 1 side som er en del av LEAN.
Bilde under viser eksempel på hvordan en EPL kan brukes.

EPL

Når kan du bruke ettpunkts leksjon?
Når det måtte passe deg, men i hovedsak når en konkret beskjed eller opplæring må nå ut til de ansatte.

Hvorfor funker det?
EPL vil raskt kunne lære personer ønsket budskap uten å skrive en hel SOP. Det vil si at du sparer masse tid på å slippe skrive dokumenter. Opplæringen vil gå raskere og mer effektivt da det er ikke er unødvendig informasjon om arbeidsoppgaven. Dette vil resultere i en høyere kompetanse til lavere kostnad.

Hva kan du bruke ettpunkts leksjoner til?
Grunnleggende informasjon, praktisk kunnskap og kunnskap om metoder som:
• Vedlikeholdsaktiviteter som f.eks. Bytting av filter.
• Mindre reparasjonsarbeid.
• Innstilling av maskinfunksjoner.
• Rengjøring og kontroll.
• Smøring.
• Årsak til avvik.

Dette er viktig å huske når du skriver en ettpunkts leksjon
Ikke la EPL’en overstige 1 side.
Teksten bør være skrevet enkelt og gå rett på sak.
Bruk bilde(r) for illustrasjon.
Kun en arbeidsoppgave på EPL’en