A3 problemløsning

Hva er A3 problemløsning?

A3 er en strukturert problemløsning og kontinuerlig forbedringsmetode, hvor navnet stammer fra Ark-størrelsen ISO A3. Oppsettet er basert på Edward Deming’s sitt PDCA oppsett.

Hvorfor funker det?
Det går mye mer i dybden enn hva PDCA oppsettet gjør. Det vil si at du får virkelig gått mer inn på problemet for å finne løsninger enn hva PDCA gjør.

Er det vanskelig å komme i gang med?
A3 har som oftest 8 punkter med problemløsning i sitt i dokumentet, mens har PDCA kun har 4. Men det er fortsatt gjort enkelt slik at man kan komme enkelt og raskt i gang.

Slik kommer du i gang
Vi går igjennom de 8 punktene og forklarer litt nærmere hva du skal gjøre på dem.

1 Observert Problem
– Definer problemet
– Prioritering av problemet
– Sett sammen et team

2 Situasjonen i dag
– Fortell dagens situasjon med fakta

3 Problembeskrivelse og mål
– Beskriv problemet
– Skriv ned hva målet med å fikse problemet er

4 Årsaksanalyse
– Skriv ned potensielle årsaker til problemet
– Finn årsaken til problemet
– Bekreft at det er årsaken til problemet

5 Skisser løsninger
– Skriv ned flere løsninger
– Velg den beste løsningen
– Skriv ned forventet resultat ved bruk av løsningen

6 Vurder lønnsomhet
– Legg til kost-analyse (ROI) hvis nødvendig

7 Tiltaksliste
– Legg til forbedringstiltakene som skal hjelpe deg å nå målet
– Legg til ansvarlig person for tiltaket og tidsfrist for utførelse.

8 Vurdering av tiltak og måloppnåelse
– Oppfølgning av tiltakene for å se om de har gitt ønsket effekt.
– Hvis ikke, så gjør justeringer og prøv igjen.